Chính Sách

Chúng tôi là ai Địa chỉ trang web của chúng tôi là: http://360vr.com.vn Bình luận Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user … Xem thêm

Mascot 360vr 180

HỖ TRỢ & TƯ VẤN

0961 33 00 88

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: http://360vr.com.vn

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị với công chúng trong bối cảnh của bình luận của bạn.

Tập tin đa phương tiện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) bao gồm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookies. Điều này giúp thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền thông tin chi tiết của mình lại khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookies này sẽ kéo dài trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ đặt nhiều cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ kéo dài trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ chỉ ra ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có một tài khoản và đang đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và metadata của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận biết và chấp thuận bất kỳ bình luận nào sau đó tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc an ninh.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện spam tự động.

×
×