Điều Khoản

Khi bạn truy cập sử dụng website 360vr.com.vn bằng bất kỳ hình thức nào mặc định bạn phải đồng ý chính sách bảo mật của chúng tôi.

Mascot 360vr 180

HỖ TRỢ & TƯ VẤN

0961 33 00 88

Quyền sử dụng nội dung nội dung

Khi bạn truy cập sử dụng webiste 360vr.com.vn bằng bất kỳ hình thức nào mặc định bạn phải đồng ý chính sách bảo mật của chúng tôi.

Các vần đề về nội dung nhúng, cookies, tập tin đa phương tiện,… đều được chúng tôi nêu chi tiết tại mục Chính sách bạn nên tham khảo.

Vấn đề bản quyền

Các nội dung văn bản, hình ảnh, video,… được trình bày tại website này đều được chúng tôi giữ bản quyền tác giả, nên trong trường hợp cần trích dẫn nội dung vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin tại trang Liên hệ.

Với các nội dung 360vr.com.vn trích xuất/ trích dẫn từ các nguồn khác chúng tôi sẽ có chú thích riêng.

×
×