Dự án 360° đã thực hiện

Thông tin tổng hợp một số sản phẩm demo, được khách hàng cho phép công khai, chúng tôi xin phép được giới thiệu để quý khách hàng xem mẫu

Flycam 360° dự án bất động sản

Flycam 360° toàn cảnh sản phẩm đất vườn khu vực hồ Trị An, sản phẩm kết hợp quay/ chụp thực tế + sơ đồ phân lô. Các hạng mục thực hiện bao gồm

  • Chụp + quay thực tế
  • Thiết kế sơ đồ phân lô, sơ đồ vị trí
  • Dựng video flycam giới thiệu
  • Dựng Virtual tour & đưa lên website riêng

Flycam 360 toàn cảnh đất nền khu vực Định Quán, Đồng Nai. Sản phẩm kết hợp quay/ chụp thực tế + sơ đồ phân lô. Các hạng mục thực hiện bao gồm

  • Chụp + quay thực tế
  • Thiết kế sơ đồ phân lô, sơ đồ vị trí
  • Dựng video flycam giới thiệu
  • Dựng Virtual tour & đưa lên website riêng

VR Tour nội thất bất động sản nhà phố/ căn hộ

VR Tour 360 nội thất nhà phố Biên Hòa

VR Tour 360 nội thất nhà phố Tp Hồ Chí Minh