Code nhúng link 360 hiển thị full trang web

Phạm Phú

Cach Chen Link 360

Nhầm phục vụ khách hàng của 360VR có thể nhúng cả website 360vr từ 360vr.com.vn vào website của mình để dễ tham khảo nhất.

Với đoạn code bên dưới bạn chỉ việc thay chỗ https://360vr.com.vn/projects/sunwah/ bằng đường dẫn đến link 360 của bạn.

Sau đó nhúng đoạn code này vào trang mà bạn muốn chèn, dễ nhất là bạn chèn ngay phần body.

<div style="position:fixed;bottom:0;right:0;top:0;left:0;z-index:999;">
<iframe height="100%" src="https://360vr.com.vn/projects/sunwah/" width="100%"></iframe>
</div>

Lưu ý chuyển sang định dạng code trước khi chèn, nếu đang xài WordPress bạn có thể chọn HTML như hình bên dưới

Với WordPress CMS, khi chèn xong sẽ hiện như vầy

Đoạn code này đơn giản sẽ tạo tạo một iframe full trang không viền, khoảng cách trên dưới trái phải là 0px, đồng thời chỉnh z-index:999 để iframe hiện phía trên các thành phần khác trong trang web.

Nếu không thực hiện được bạn có thể liên hệ Phú để được hỗ trợ!

Phu 360vr 200 1
Tác giả: Phạm Phú

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, 3 năm trong lĩnh vực virtual reality tour ngành bất động sản.

×
×