Kiến Thức

5/5 (1 đánh giá)

Tổng hợp & chia sẻ các kiến thức về thực tế ảo (VR/ AR) cũng như những ứng dụng của VR/AR trong công việc và cuộc sống!

Asian,little,boy,with,vr,glasses,studying,human,body,path

Tìm hiểu tổng quát công nghệ AR

Phạm Phú

Trong 5 năm trở lại đây, được xem là sự bùng nổ của công nghệ thực tế ảo và những ...

Cach Chen Link 360

Code nhúng link 360 hiển thị full trang web

Phạm Phú

Nhầm phục vụ khách hàng của 360VR có thể nhúng cả website 360vr từ 360vr.com.vn vào website của mình để ...

Thuc Te Ao Vr 031223

Tìm hiểu công nghệ VR

Phạm Phú

Cùng tìm hiểu VR AR là gì? Ứng dụng ra sao vào các lĩnh vực của cuộc sống? Thực tế ...